Dobrowolna likwidacja zadłużonej spółki

Czym jest ?

Oficjalne postępowanie, w którym firma zostaje zlikwidowana jako niewypłacalna. Jeśli spółka działająca w Wielkiej Brytanii jest niewypłacalna, czyli wartość majątku jest niższa niż wartość jej zobowiązań lub nie jest w stanie spłacić swoich długów w wymaganym terminie, zadaniem dyrektora jest rozpoczęcie procesu likwidacji spółki.

Przebieg

Spółka powinna zawiesić handel ze skutkiem natychmiastowym. Nie musi to jednak oznaczać zakończenia bytu Twojego biznesu. Przedsiębiorstwo i aktywa mogą zostać sprzedane dyrektorom za odpowiednią cenę. Konta bankowe spółki zostają zamrożone.

Korzyści

Długami firmy, która jest w likwidacji zajmuje się polski odpowiednik syndyka masy upadłościowej (Insolvency Practitioner).
Wierzyciele, łącznie z HM Revenue & Customs, nie mogą żądać od firmy spłaty starych długów, ponieważ podlegają one likwidacji. Dyrektorzy mogą nadal pełnić rolę dyrektorów firmy w UK. Dyrektorzy mogą założyć nowe przedsiębiorstwo w tym samym obszarze lub sektorze. Dyrektorzy mogą złożyć ofertę na zakup majątku spółki jeśli zechcą. Pracownicy, w tym dyrektor, jeśli byli na liście płac, mogą wystąpić z roszczeniem o wypłatę z funduszu ubezpieczenia społecznego (National Insurance Fund) zaległych pensji, wynagrodzenia za okres urlopu, wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i wypłaty z tytułu zwolnienia w ramach redukcji etatów.
Spółka może pozbyć się zobowiązań leasingowych. Proces ten to ratunek dla przedsiębiorstw, które mogą zacząć swoją działalność od nowa i bez zobowiązań.

Przebieg

Pierwsze spotkanie odbywa się z syndykiem licencjonowanym, który udziela niezbędnych porad. W razie potrzeby w spotkaniu może uczestniczyć jeden z naszych polskojęzycznych pracowników. Jeżeli dyrektorzy uważają, ze proces likwidacyjny jest jedyna opcja dyrektorzy podejmują decyzję o upadłości firmy na posiedzeniu zarządu spółki. Następnie zwołuje się zgromadzenie wspólników i wierzycieli. Zawiadomienie o takim zgromadzeniu jest wysyłane do wszystkich wspólników i wierzycieli. Dyrektor musi być obecny na spotkaniu wspólników i wierzycieli. Wyznaczony zostaje likwidator.

Jak możemy pomóc?

Przygotowujemy wszystkie istotne formularze zgodnie z przepisami prawnymi. Nasz doświadczony zespół, w skład którego wchodzą również Polacy, współpracuje bezpośrednio z Tobą i Twoim księgowym, w celu uproszczenia procesu i zrozumienia Twoich potrzeb. Cały proces może zostać wyjaśniony w języku angielskim lub polskim w zależności od potrzeb. Na Twoje życzenie, możemy od razu skontaktować się z wierzycielami, by zmniejszyć wywieraną presję. Jest to szczególnie ważne jeśli grożono Ci postępowaniem sądowym lub jeśli takie postępowanie zostało wszczęte przeciwko Twojej spółce lub jeśli został złożony wniosek
o likwidację spółki. Natychmiast upewnimy się, że przedstawiciele wiedzą jak zabezpieczyć aktywa spółki.
Pomagamy również pracownikom firmy w zgłaszaniu roszczeń o wypłatę zaległych pensji, wynagrodzenia za okres urlopu,
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i wypłaty z tytułu zwolnienia w ramach redukcji etatów.
Nasze opłaty są stałe i mogą być odliczone od sprzedaży majątku firmy.

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PO BEZPŁATNE WSKAZÓWKI!

Praktyczne porady na naszym blogu