Polskie firmy w UK ogłaszają upadłość

Pandemia COVID-19 mocno uderzyła praktycznie w każdą gałąź gospodarki, jej negatywnych skutków nie uniknęli również polscy przedsiębiorcy działający na Wyspach – a warto zauważyć, że w ostatnich latach grupa ta rozrastała się w stałym tempie. Miało to związek nie tylko z kwestią migracji do UK, ale także z przepisami, które zachęcały firmy do przenoszenia się właśnie do Wielkiej Brytanii z powodu bardzo sprzyjającego przedsiębiorcom podejścia.

Jednak sprzyjająca sytuacja gospodarcza z dnia na dzień uległa znacznemu pogorszeniu w chwili, kiedy szpitale zaczęły zapełniać się pacjentami chorującymi z powodu koronawirusa. Ograniczenia w przemieszczaniu się i prowadzeniu działalności, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii, doprowadziły niestety również do spowolnienia gospodarki i ogromnych problemów finansowych przedsiębiorców z powodu utraty lub znacznego spadku dochodów. Wystąpienie w takiej skali poważnych problemów z wypłacalnością jest prostą drogą dla wielu osób do konieczności ogłoszenia bankructwa w UK, a dla wielu przedsiębiorców rozwiązanie spółki LTD w UK stało się po prostu jedynym sposobem na uniknięcie zadłużenia.

Zamknięcie spółki LTD – czy to jedyne wyjście?

Ponieważ obecny kryzys wpływa na całą światową gospodarkę, żaden kraj nie jest odporny na jego efekty – wszystkie państwa wypracowują jednak swoje własne sposoby ograniczania negatywnych skutków. Rząd Wielkiej Brytanii skierował do przedsiębiorców bardzo rozbudowany i daleko idący program pomocy, który ma na celu pomóc jak największej liczbie firm w przetrwaniu obecnych trudności. Oczywiście nie ma sposobu, który pozwoliłby całkowicie uniknąć upadłości firm i utraty miejsc pracy – jednak przed podjęciem decyzji o zamknięciu spółki, szczególnie jeśli znajduje się ona jeszcze w dość stabilnej sytuacji finansowej, warto rozważyć czy skorzystanie z oferowanego wsparcia nie jest lepszym rozwiązaniem niż koniec działalności.

Wśród oferowanej przez rząd pomocy znajdują się dopłaty do wynagrodzenia pracowników (pokrywające do 80% pensji wraz z kosztami ubezpieczenia) oraz zwrot kosztów dla pracodawców wypłacających pracownikom chorobowe związane z przechodzeniem choroby wywołanej koronawirusem – te rozwiązania mają na celu utrzymanie miejsc pracy. Biznesy, które potrzebują wsparcia w zachowaniu stabilności finansowej, mogą liczyć również na pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, dopłaty do czynszu oraz odroczenia w podatkach. Dokładne rozwiązania, z jakich dany przedsiębiorca może skorzystać, zależą między innymi od tego, czy zatrudnia pracowników, od rozmiaru firmy oraz branży, w jakiej działa.

Biznes w czasach COVID-19 –  jak ogłosić upadłość?

Możliwe jednak, że pomimo dostępnych rozwiązań finanse spółki znajdują się już w na tyle krytycznej sytuacji, że nie jest ona w stanie regulować bieżących należności. W takiej sytuacji jedynym sposobem na zakończenie działalności jest rozpoczęcie procesu likwidacyjnego. W Wielkiej Brytanii występują dwa typy likwidacji niewypłacalnych spółek:

  • compulsory liquidation: decyzję o rozpoczęciu procesu podejmuje sąd po rozpatrzeniu wniosku złożonego w imieniu spółki,
  • creditors’ voluntary liquidation: decyzja zapada w porozumieniu z wierzycielami, likwidacja ma na celu uzyskanie środków pozwalających na przynajmniej częściowe spłacenie zadłużenia.

Jest jeszcze jeden sposób, który może wymusić na Twojej spółce likwidację – jest to złożenie przez wierzyciela do sądu wniosku o likwidację (ang. winding-up petition). Jest to rozwiązanie wykorzystywane w sytuacjach, kiedy nie doszło między stronami do porozumienia w kwestii uregulowania zadłużenia lub rozpoczęcia dobrowolnej likwidacji.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe regulacje mające na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii znacznie ograniczyły możliwości wierzycieli w tym zakresie – możliwość złożenia takiego wniosku została tymczasowo zablokowana w sytuacjach, kiedy problemy finansowe są bezpośrednim efektem pandemii. Jeśli jednak wniosek oparty jest o wcześniejsze zadłużenie lub dotyczy spółek, których działalność nie ucierpiała z powodu obecnej sytuacji, złożenie takiego wniosku jest w dalszym ciągu możliwe, chociaż to do wnioskującego należy udowodnienie, że zadłużenie nie jest związane z COVID-19. Należy jednak pamiętać, że nie jest to zmiana wprowadzona na stałe i ma ona zastosowanie tylko w obecnej sytuacji. Wprowadzono również rozwiązania, które mają na celu pomoc firmom w uniknięciu upadłości dzięki restrukturyzacji zadłużenia oraz pomocy w przetrwaniu kryzysu i utrzymaniu się na rynku.

Trudna sytuacja gospodarcza dotyka jednakowo zarówno polskich, jak i brytyjskich przedsiębiorców – z tego powodu warto podkreślić, że oferowana pomoc dotyczy wszystkich firm zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, dlatego również polskie firmy tam działające mają szansę na uniknięcie upadłości i kontynuowanie swojej działalności dzięki rządowemu wsparciu i podjęciu odpowiednich kroków.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital