Prawa pracownicy w ciąży

Prawa pracownicy w ciąży w czasie likwidacji spółki LTD

Brak płynności finansowej spółki może doprowadzić do jej trudności z terminowym regulowaniem należności wobec wierzycieli. W takiej sytuacji, kiedy posiadane środki nie są wystarczające na pokrycie zadłużenia, konieczne może być rozpoczęcie procesu likwidacji spółki LTD. Warto jednak pamiętać, że wszystko, co wpływa na działalność pracodawcy, odbija się bezpośrednio również na osobach zatrudnianych przez daną firmę. Warto więc zapoznać się z prawami, jakie przysługują pracownikom, zwłaszcza w szczególnych przypadkach, kiedy sprawa dotyczy na przykład pracownicy w ciąży.

Statutory Maternity Pay

Do otrzymania zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez pracodawcę w Wielkiej Brytanii kwalifikują się kobiety, które spełniają następujące warunki:

  • są zatrudnione w czasie tzw. qualifying week, czyli 15 tygodnia przed wyznaczoną datą porodu, a także były zatrudnione bez przerw przez przynajmniej 26 tygodni poprzedzających ten tydzień,
  • przedstawią pracodawcy dowód od lekarza lub położnej potwierdzający ciążę,
  • zarabiają nie mniej niż £118 tygodniowo.

Pracownica spełniająca te warunki zyskuje prawo do wypłacania Statutory Maternity Pay przez 39 tygodni w dwóch etapach:

  • przez pierwsze 6 tygodni zasiłek wypłacany jest w postaci 90% średniego tygodniowego wynagrodzenia przed odjęciem podatków,
  • przez kolejne 33 tygodnie wypłacana kwota to 90% średnich tygodniowych zarobków lub £148.68 (wypłacona zostanie ta kwota, która jest niższa).

Pracownica w ciąży a likwidacja spółki

Przepisy prawa, które regulują wypłacanie zasiłku macierzyńskiego, określają również kto i w jakiej formie wypłaca takie świadczenie w chwili kiedy spółka znajduje się w trakcie likwidacji.

W momencie formalnego uznania firmy za niezdolną do spłaty swojego zadłużenia odpowiedzialność za wypłatę SMP przejmuje HMRC. Stanie się to jednak dopiero w chwili rozpoczęcia procesu likwidacyjnego. Za uregulowanie jakichkolwiek należności wobec pracowników, które poprzedzają tę datę, odpowiada pracodawca.

Dzieje się tak nawet w przypadku, kiedy spółka nie posiada wystarczających środków na wypłatę zasiłku macierzyńskiego przed oficjalnym ogłoszeniem niewypłacalności. Dopiero wraz z rozpoczęciem niezbędnych procedur i wyznaczeniem licencjonowanego likwidatora pracownicy kwalifikują się jako tzw. wierzyciele preferencyjni. Oznacza to, że należności względem nich zostają spłacone w pierwszej kolejności.

Warto jednak pamiętać, że nawet w sytuacji, kiedy majątek firmy nie wystarczy na uregulowanie takich należności, możliwości dostępne dla pracowników nie są jeszcze wyczerpane. Mogą oni wnioskować o wypłatę zaległych pieniędzy ze środków pochodzących z National Insurance.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital