Prawa pracownika na zwolnieniu lekarskim

Prawa pracownika na zwolnieniu lekarskim w czasie likwidacji spółki LTD

10Sytuacja finansowa firmy nie zawsze zależy tylko i wyłącznie od decyzji jej prezesa, ponieważ duży wpływ na nią mają również wahania rynku i ogólna sytuacja panująca w całej branży. Niezależnie jednak od powodu, jaki stoi za problemami finansowymi spółki, kiedy spłata wszystkich należności nie jest już możliwa z powodu niewystarczających środków pieniężnych, konieczne może być rozpoczęcie procesu likwidacji takiego biznesu.

Likwidacja spółki to nie tylko koniec działalności dla jej właściciela, ale również zamknięcie miejsca pracy dla wszystkich zatrudnianych przez nią osób. Strata źródła dochodu nigdy nie jest komfortową sytuacją, może to być jednak szczególnie stresujący moment dla osób zmagających się z problemami zdrowotnymi. Na co może liczyć pracownik znajdujący się na zwolnieniu lekarskim w przypadku niewypłacalności swojego pracodawcy?

Statutory Sick Pay

Statutory Sick Pay (SSP) to świadczenie wypłacane pracownikom, których stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie przez nich wykonywania swojej pracy. Jednak by zakwalifikować się do wypłaty tych pieniędzy, trzeba spełnić następujące warunki:

  • być zatrudnionym w danej firmie,
  • chorować przez okres wynoszący przynajmniej 4 dni (w ten czas wliczają się również dni wolne od pracy)
  • zarabiać średnio nie mniej niż £118 tygodniowo,
  • poinformować pracodawcę o chorobie w wyznaczonym terminie (termin może być wyznaczony przez pracodawcę, w przeciwnym wypadku wynosi 7 dni).

Pracownik spełniający powyższe wymagania może w przypadku dłuższej choroby otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości £94.25 na tydzień wypłacane przez pracodawcę przez okres wynoszący maksymalnie 28 tygodni. W przypadku kiedy pracodawca ma swoje własne zasady regulujące tę kwestię, możliwe jest wypłacenie większej sumy, jednak nigdy nie może być ona niższa niż kwota gwarantowana w przepisach.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim a likwidacja spółki

Sytuacja pracownika na zwolnieniu lekarskim jest jasna, kiedy firma nie boryka się z żadnymi trudnościami, może jednak skomplikować się wraz z niewypłacalnością spółki. Za wypłacenie SSP za czas poprzedzający likwidację spółki odpowiedzialny jest pracodawca. Jednak wraz z rozpoczęciem procesu likwidacji, wiele zależy od statusu pracownika.

  • jeśli umowa o pracę nie została rozwiązana, świadczenie naliczane od momentu rozpoczęcia likwidacji wypłacane jest przez HMRC,
  • w chwili kiedy umowa została rozwiązana, prawo pracownika do SSP zostaje zakończone.

Pracodawca lub wyznaczony likwidator zobowiązani są do przekazania pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy w dalszym ciągu nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, wypełnionej formy SSP1, która jest podstawą do wnioskowania o środki przyznawane w ramach Employment and Support Allowance (ESA).

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital