Problemy finansowe spółki z powodu pandemii

Problemy finansowe spółki z powodu pandemii – co z odpowiedzialnością dyrektora?

Pandemia związana z wirusem COVID-19 ma ogromny wpływ na całą gospodarkę, nic więc dziwnego, że jej efekty odbijają się również na sytuacji poszczególnych firm, w wielu przypadkach znacznie ograniczając możliwości prowadzenia działalności, a co za tym idzie, również możliwości zarabiania na tej działalności. Trudna sytuacja finansowa stała się więc codziennością dla wielu spółek, w tym również tych, które w normalnych warunkach radziły sobie bardzo dobrze. Ogólna niepewność i skomplikowana sytuacja na rynku sprawia, że przed dyrektorami stoi trudne zadanie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji biznesowych – jak jednak w obecnych warunkach przedstawia się kwestia odpowiedzialności dyrektora?

Kto odpowiada za zadłużenie spółki LTD?

Jedną z podstawowych cech spółki LTD jako formy działalności jest ograniczona odpowiedzialność dyrektora za ewentualne zadłużenie prowadzonej firmy – oznacza to, że finanse osobiste osoby pełniącej takie stanowisko nie ucierpią z powodu problemów finansowych spółki. Od tej zasady są jednak wyjątki – dyrektor może być osobiście odpowiedzialny na przykład w sytuacji, kiedy dał osobistą gwarancję spłaty zadłużenia, ale też w przypadku zaciągnięcia pożyczki dyrektorskiej.

Kolejnym wyjątkiem, który warto wyróżnić, jest tzw. wrongful trading, co oznacza kontynuowanie działalności przez dyrektora pomimo wiedzy na temat złej kondycji finansowej spółki i podejmowanie kroków, które mogą przynieść dalsze szkody oraz nie miały na celu minimalizowania strat wierzycieli.

Jak wygląda odpowiedzialność dyrektora w czasie pandemii?

Nie można jednak ukryć, że wizja podjęcia decyzji, która może potencjalnie zaszkodzić spółce znacznie ogranicza możliwości dyrektora – szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy wiele zmian na rynku pojawia się bardzo nagle i przewidzenie ewentualnych konsekwencji jest niezwykle trudne. Z tego powodu rząd zdecydował się na tymczasowe zawieszenie odpowiedzialności dyrektora w podobnych sytuacjach – jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach Corporate Insolvency and Governance Act 2020. Ustawa ta ma na celu wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów finansowych i utrzymaniu się na rynku – czyni to wprowadzając rozwiązania, które skupiają się na pomocy firmom, co jest znaczną zmianą w porównaniu z wcześniejszymi regulacjami, które miały na celu przede wszystkim zabezpieczenie wierzycieli.

Warto jednak pamiętać, że zawieszenie odpowiedzialności za niegospodarność jest ograniczone czasowo – obowiązuje za okres od 1 marca 2020 do 30 września 2020 – oznacza to, że za decyzje podjęte w tym okresie dyrektorzy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności, nawet jeśli doprowadzą one do pogorszenia się sytuacji firmy lub wierzycieli. Istotne jest przy tym to, że dyrektor nie musi przedstawiać dowodów na to, że pogorszenie sytuacji jest bezpośrednio spowodowane przez pandemię.

Rozwiązanie to daje dyrektorom większą swobodę działania, co bez wątpienia ułatwia kontrolę nad przetrwaniem spółki, nie rozwiązuje to jednak automatycznie wszystkich problemów. Właśnie dlatego w chwili zauważenia problemów finansowych warto od razu skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, by znaleźć optymalne wyjście i uniknąć konieczności likwidacji spółki.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital