Prowadzenie spółki LTD a emerytura w UK

Wielu obcokrajowców korzysta ze sprzyjających przedsiębiorcom przepisów w Wielkiej Brytanii. W tym gronie znajduje się również spora grupa Polaków, zarówno tych, którzy wyemigrowali na Wyspy, jak i tych, którzy zdecydowali się na przeniesienie tam swojej firmy. Najpopularniejszą formą prowadzenia przez nich działalności jest zakładanie spółek LTD. Pozwala to na zwiększenie swoich zarobków oraz rozliczanie się w ramach korzystnego systemu podatkowego. Jest jednak jeszcze jeden element związany z prowadzeniem firmy w UK, o którym warto pamiętać i jest to możliwość otrzymania prawa do pobierania brytyjskiej emerytury.

Jak wygląda system emerytalny w UK?

Będąc dyrektorem spółki LTD, można otrzymać prawo do podstawowej emerytury w UK już po 10 latach prowadzenia działalności. Istotne jest w tej sytuacji to, że nie muszą to być lata następujące po sobie. Do okresu, na podstawie którego przysługuje prawo do brytyjskiego świadczenia emerytalnego, można wliczyć czas prowadzenia spółki, jak i czas pracy w UK, a także pobierania zasiłków z tytułu choroby lub braku zatrudnienia. Jeżeli z jakiejś przyczyny osiągnięcie progu 10 lat na Wyspach nie będzie możliwe, istnieje również możliwość przepracowania brakujących lat na terenie innego kraju, który posiada w tej sprawie porozumienie z Wielką Brytanią. Warto jednak pamiętać, że wysokość świadczenia zostanie wyliczona tylko na podstawie składek odprowadzonych w ramach brytyjskiego systemu.

6 kwietnia 2016 roku wprowadzono nowe przepisy regulujące przyznawanie State Pension, czyli emerytury wypłacanej przez państwo. By zakwalifikować się do pobierania tzw. New State Pension w jej podstawowej wysokości, wystarczy odprowadzać składki do National Insurance przez okres 10 lat. Otrzymanie pełnej wysokości świadczenia możliwe jest po osiągnięciu wieku emerytalnego, niezbędne jest również posiadanie odpowiedniego stażu pracy, który obecnie wynosi 35 lat. Zmiany w prawie obowiązują:

  • kobiety urodzone po 6 kwietnia 1953 r,
  • mężczyzn urodzonych po 6 kwietnia 1951 r.

Emerytury osób urodzonych przed tymi datami w dalszym ciągu regulowane są przez wcześniej obowiązujące przepisy.

Poza State Pension, w Wielkiej Brytanii istnieją jeszcze dwa inne rodzaje świadczeń emerytalnych:

  • Personal Pension, czyli emerytura prywatna. Wpłacanie składek na rzecz tego świadczenie wiąże się również z ulgami podatkowymi,
  • Company Pension, czyli emerytura wynikająca z firmowych programów emerytalnych.

 

Częste pytania

  1. Czy można prowadzić spółkę LTD i jednocześnie pracować w Polsce? Tak, co więcej, lata przepracowane w Polsce (lub innym kraju posiadającym odpowiednie porozumienie z Wielką Brytanią) mogą zostać wliczone do stażu pracy wymaganego do uzyskania brytyjskiej emerytury. Pamiętaj jednak, że na wysokość świadczenia będą miały wpływ tylko lata pracy w UK.
  2. Jak wygląda sytuacja pracowników w momencie likwidacji spółki? Jeśli spółka posiada wystarczające środki na spłatę swoich zobowiązań, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzeń oraz wszelkich zaległych świadczeń. W momencie, kiedy spółka jest niewypłacalna, a w ramach jej likwidacji nie uzyskano kwoty pozwalającej na pokrycie całego zadłużenia, możliwe jest aplikowanie o spłatę takich należności przez państwo.
  3. Gdzie należy zgłosić zamknięcie spółki? W celu wykreślenia spółki z rejestru należy wypełnić formularz DS01, a następnie złożyć go w Companies House. O fakcie zamknięcia spółki należy również poinformować HMRC, czyli urząd skarbowy, gdzie konieczne będzie także złożenie sprawozdania finansowego oraz formularza Company Tax Return.
  4. Jak zlikwidować zadłużoną firmę? Zadłużoną spółkę można zlikwidować na dwa sposoby. Pierwszy to Members’ Voluntary Liquidation, czyli dobrowolna likwidacja przez wspólników. Można z niego skorzystać, kiedy aktywa firmy pozwalają na spłatę zadłużenia przed upływem roku. Drugim jest Creditors’ Voluntary Liquidation. Jest to dobrowolna likwidacja spółki przez jej wierzycieli i ma miejsce w sytuacji, kiedy dostępne środki nie są wystarczające do spłaty wszystkich należności.
  5. Kiedy można zamknąć firmę? By zamknąć firmę, konieczne jest spełnienie kilku określonych warunków. Spółka przez trzy miesiące przed jej zamknięciem nie może sprzedawać żadnych usług ani produktów. W tym samym czasie zmianie nie mogła ulec też jej nazwa. Istotne jest również to, by nie była ona w trakcie procesu upadłościowego.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania i chcesz omówić je z jednym z naszych specjalistów ds. Upadłości, skontaktuj się z Joanną Titarczuk: joannatitarczuk@insolveplus.com, 020 7495 2348

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital